.

Шановна родино Спеціальної Олімпіади України!

Ми хотіли б створити відеокомпіляцію "віншуємо батьків" на честь величезних зусиль матерів і батьків під час кризи Covid-19, оскільки вони забезпечують своїм дітям життя в безпечних, здорових і комфортних умовах.  Тому ми просимо ваші відео і текст до нього надіслати мені та копію керівнику комунікацій СОУ Анастасії Волобуєвій до 6 травня, щоб потім змогли б поширити ці відео через СОІ на всю нашу планету. Більш детальна інформація, включаючи рекомендації щодо зйомок, додається.

Повідомлення можуть бути:

• Мати

• Батько

• Мати і батько разом

• Діти різного віку нехай будуть разом з батьками, коли ті говорять.

Зверніть увагу, що ми будемо використовувати якомога більше повідомлень, але це часто залежатиме від якості вашого відео.  Ми просимо також додати  необхідний дозвіл для нас, щоб використовувати відеоматеріал на ресурсах Спеціальної Олімпіади.

Ми сподіваємося, що ви будете сприяти цьому проекту, який ми плануємо мати дo Міжнародного дня батьків у червні.

Оскільки плануємо показати наші відео всьому світові, рекомендуємо, хто може, сказати декількома простими реченнями англійською. Тому інструкцію подаємо також і англійською.

З повагою,

Виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України

Андрій Підварко

Dear Special Olympics Ukraine family.

We would like to create a “Celebration of Parents” video compilation to honor the tremendous efforts of mothers and fathers during the Covid-19 crisis as they ensure their children are living in safe, healthy and happy environments.  Therefore, we ask you to send the video and text by May 6 to Andrii Pidvarko and Anastasia Volobuieva. More details, including filming guidelines, are attached.

Messages can be from:

·       Mother

·       Father

·       Mother and Father together

·       Children – of all ages - can be with the parent(s) as they speak.

Note that we will use as many messages as we can but this will often depend on quality.  We ask you to ensure the required permission of parents and children for us to use the video material without restriction.

We hope you will contribute to this project which we plan to have available for International Parents Day on June

Thank you and regards,

Andrii Pidvarko

 

Відео повідомлення від батьків  Спеціальної Олімпіади

Будь ласка, дайте відповіді максимально короткими (кожен менше 30 секунд або менше). Прикріплення є корисним керівництвом для зйомок

Повідомлення може починатися:

 "Мене звуть XX, Я мати/батько спортсмена Спеціальної Олімпіади України з (назва міста/села...)"

ПОТІМ ВІДПОВІСТИ НА КОЖНЕ З ЦИХ ПИТАНЬ. ДІТИ РІЗНОГО ВІКУ МОЖУТЬ БУТИ З БАТЬКАМИ (радимо у футболці СОУ), коли ВОНИ ГОВОРЯТЬ НА КАМЕРУ. БАТЬКИ ПОВИННІ ПРОЧИТАТИ ПИТАННЯ HA КАМЕРY, ПЕРШ НІЖ ДАВАТИ СВОЮ ВІДПОВІДЬ.

1.  Що робить ваша сім'я, щоб залишатися позитивно налаштованою в цей час?

2. Яка була найбільш памятна подія, що сталася під час карантину?

3. яку пораду ви дали б іншим сім'ям, які знаходяться в такій же ситуації, як і ви?

4. Скажіть якусь особливy річ про вашу дитину/дітей.

ДИТИНА ВІДПОВІДАЄ НА ОСТАТОЧНЕ ЗАПИТАННЯ. ДИТИНІ СЛІД ПРОЧИТАТИ ПИТАННЯ НА КАМЕРУ, ПЕРШ НІЖ ДАВАТИ СВОЮ ВІДПОВІДЬ.

5. Скажіть якусь особливy річ про вашу маму і батька

БУДЬ ЛАСКА, ТАКОЖ ЗНІМІТЬ НА ЦЬОМУ ВІДЕО БАТЬКІВ І ДИТИНY, ЯКІ РОБЛЯТЬ ЩОСЬ РАЗОМ ВДОМА. ЦЕ МОЖЕ БУТИ ГРА, ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ, НАВІТЬ ПРИБИРАННЯ!

Деякі важливі нотатки

• Відповідь може бути на рідній мові батьків, але ми просимо вас надати текст відповіді, щоб  могли додати субтитри.

• Включити в текст повні імена батьків, повне ім'я дитини/дітей та їх вік.

• Будь ласка, визначте улюблений вид спорту спортсменa Cпеціальної Олімпіади

• Будь-який учасник, хто бере участь у відео, має можливість бути у  футболці СО разом з медалями, дипломами, кубками

Ось остаточний список перевірки того, що відправляти:

• Відео-повідомлення

• Відео сім'ї ( роблять щось разом: гра, kулінарія, прибирання!

• Word doc з англійським перекладом повідомлень, повні імена батьків, дитини/дітей та їх вік). 

• Фото/відео дитини- спортсмена Спеціальної Олімпіадu на змаганнях.

Video Messages from the Parent(s) of Special Olympics

Please keep the answers as short as possible (each less 30 seconds or less). Attached is a helpful guide for filming which may help the parents when capturing the footage.

The message can start:

"My name is XX, proud mother/father/parents of XX from XX"

PARENT/PARENTS THEN ANSWER EACH OF THE BELOW QUESTIONS. CHILDREN – OF ALL AGES – CAN BE WITH PARENTS AS THEY SPEAK TO CAMERA. THE PARENT/PARENTS SHOULD READ THE QUESTION TO THE CAMERA BEFORE GIVING THEIR ANSWER.

What are your family doing to stay positive during this time?

What was most amazing thing that happened during the #stayathome time for you?

What advice do you have to give to other families who are in the same situation as you?

What is the most special thing about your child/children?

THE CHILD ANSWERS THE FINAL QUESTION. THE CHILD SHOULD READ THE QUESTION TO THE CAMERA BEFORE GIVING THEIR ANSWER.

What is the most special thing about your parent?

PLEASE ALSO RECORD THE PARENT(S) AND CHILD DOING SOMETHING TOGETHER AT HOME – THIS CAN BE PLAYING, COOKING EVEN CLEANING!

Some important notes

The answer can be in a parents’ own language but we ask that you provide a text of the answer so we can add subtitles.

Include in the text the full names of the parent(s) speaking, the full name of the child/children and their age(s).

Please identify the Special Olympics athlete and their favourite sport. 

Anyone participating in the video has the option to wear a Special Olympics T-shirt or have Special Olympics memorabilia in view.

Attached is a helpful guide for filming which may help the parents when capturing the footage.

Here is a final check list of what to send:

Video messages

Video of family doing something together: playing, cooking, even cleaning!

Word doc with English translation of messages, full names of the parent(s) speaking, full name of the child/children and their age(s). 

Photo/video of child – the Special Olympics athlete – competing at an event